TTV De Batswingers

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoons-gegevens (Wbp) geldt niet meer.

Onderdeel van de AVG verplichtingen is een Privacyverklaring. Daarin staat beschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Het beschrijft ook hoe we omgaan met beeldmateriaal (foto’s en video’s).

Onze actuele Privacyverklaring vind u hier.

 

 

Sponsoren

Sponsorkliks Verbud Pentaron Foxxl