TTV De Batswingers

Batswingers Teamtoernooi

Datum: 19-12-2021

Aanvang: 09:30

Kosten: € 10.00

Bt2021flyer

52e Batswingers Teamtoernooi voor JEUGD en SENIOREN op ZONDAG 19 december 2020

Corona                      Tijdens dit toernooi worden de richtlijnen uit het protocol van de NTTB en de sporthal aangehouden. Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van de corona maatregelen. Over alle van toepassing zijnde maatregelen worden de deelnemers uiterlijk 10 december geïnformeerd. Indien in een later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

Organisatie              Tafeltennisvereniging De Batswingers

Zaal                          Sporthal Achter de Tuintjes, Kapittelstraat 15, 5126 HA GILZE  sportcafegilze.nl

Aanvang                   09:30 uur (zaal open om 9:00 uur)

Prijsuitreiking          18:30 uur

Deelname                 Open voor leden van NTTB leden en regionale bonden

Klasse-indeling         De teams bestaan uit 2 personen. Er zijn geen aparte klassen voor dames/meisjes, wij spelen gemengd.

Jeugd                        Deelnemers t/m 17 jaar. Rangschikking op leeftijd en sterkte. Bij inschrijving naam van de bond aangeven, klasse waarin eventueel competitie wordt gespeeld, percentage en eventuele licentie aangeven. Klassenverdeling volgt op basis van sterkte, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Senioren                   Deelnemers vanaf 18 jaar. Rangschikking op sterkte. Bij inschrijving naam van de bond waarin competitie wordt gespeeld, klasse, percentage en licentie aangeven. Klassenverdeling volgt op basis van sterkte, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Speelwijze                 De eerste ronde wordt gespeeld in poules van 3 of 4 teams.
Per wedstrijd worden gespeeld : Vier enkelspelen en een dubbel. In de poules worden de wedstrijden volledig uitgespeeld. In de volgende ronden wordt niet verder gespeeld zodra de beslissing is gevallen. Waar mogelijk gaan vanuit de poules twee teams door naar de volgende ronde. Indien de wedstrijdleiding het nodig acht, kan zij de enkelspelen gelijktijdig op 2 tafels laten spelen.

Sluitingsdatum          15 november 2021 of het toernooi moet eerder volgeboekt zijn. Vanwege de ruimte is het maximum aantal deelnemers gesteld op 140. Vol=Vol!

Inschrijfadres            John de Vet, Ridderstraat 22, 5126 BH Gilze, toernooi@batswingers.nl

Informatie                 06-11860149 (John de Vet)

Inschrijfgeld              Jeugd / Senioren             € 10,00  per persoon

Betalingen                 Betalingen kunnen geschieden op IBAN NL96RABO0134574672  t.n.v. TTV De Batswingers, onder vermelding van naam van vereniging.
U dient de inschrijfgelden gelijktijdig te voldoen met het insturen van de inschrijvingen. 

Prijzen                       Senioren en jeugd: Per klasse 1e en 2e prijs per team per persoon.
Verenigingsbeker voor de beste vereniging.

Inschrijven                Teams mogen bestaan uit spelers met een verschillende niveau en uit spelers uit verschillende bonden. Het team wordt ingedeeld in de klasse die past bij de speler met de hoogste licentie. 

Toernooileiding         John de Vet en Ad van Beijsterveldt

Tafels                        maximaal 24 tafels

Speelruimte              In de zaal mogen alleen de spelers en de tellers aanwezig zijn. Toeschouwers en coaches moeten op de tribune plaatsnemen. Deelnemers, die geen wedstrijd spelen, worden verzocht ook op de tribunes te gaan zitten.

Sportkleding              Het dragen van (niet witte) sportkleding is verplicht. Zwarte zolen zijn niet toegestaan.

Entreegeld                 De sporthal / tribune is gratis toegankelijk.

Restaurant                In Sportcafe Gilze kan drank en etenswaar gekocht worden. Roken is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid      Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

52e Batswingerstoernooi

Sponsoren

Pentaron Sport Europe Foxxl Puntensponsoren